Nebi Vural

neb

“Metsuke, kalple bakış olmayınca yapacağınız her teknik, kaba ve bayağı bir hareketten ileriye gidemeyecektir.”

Ustamız olarak yolunu izlemeye çaba gösterdiğimiz öğreticimizdir. 1951 doğumlu olan Nebi Vural yaşın Budo çalışmaya engel olmadığının en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Savaş sanatlarını çalışmaya daha onlu yaşlarında başlayan Nebi Vural, tutkuyla bağlandığı yolunu okumak üzere gidip yerleştiği Fransa’da 1973 yılında karşılaştığı ve hemen öğrencisi olduğu Nobuyoshi Tamura sayesinde bulmuştur. Ustası olan Tamura Shihan’ın bu dünyadan ayrılışına kadar 40 yıla yakın bir süre tam sadakat göstererek ustalığa ulaşmıştır. Her ikisini de tanıyanların ifadesine göre “Tamura Shihan sessiz filmse, Nebi Sensei onun altyazısıdır.” Ustasından yalnızca teknikleri değil, Budo kültürünü, bu yolun nasıl izleneceğini ve nasıl usta olunacağını da öğrenmiş, böylece gerçek bir çıraktan bekleneni yerine getirmiştir.

Üstün çalışma azmi, kararlılığı ve sadakati bu kaygan yolda, yabancısı olduğu bir toplumda zirveye tırmanmayı başararak, azımsanmayacak genişlikte bir coğrafyaya yayılmış çeşitli ülkelerde bulunan, Aikido sanatını ciddi şekilde çalışmak isteyenler tarafından aranan bir usta haline gelmiştir. Bu yoğun ilgi sonuçta, bünyesinde 25’e yakın ülkeyi barındıran Eurasia Aikido Organization’ın kurulmasını gerektirmiştir. Üye sayısı her geçen yıl artan bu organizasyon zamanla dünya çapında göz ardı edilemeyecek bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Yıl boyunca yoğun bir takvimi hayata geçiren Nebi Vural her hafta sonu Avrasya bölgesinin dört bir bucağında seminerler vermektedir. Vatanı olan Türkiye’ye özel bir özen göstererek Türkiye’de verdiği seminer sayısını yüksek tutmaya çalışmaktadır. Yine ustası olan Nobuyoshi Tamura’nın izinde, bu organizasyonun şemsiyesi altında çalışan, Aikido’ya gönül vermiş tüm çalışanların bir araya geldiği Uluslararası Aikido Festivali’nin de Türkiye’de düzenlenmesini istemiştir. Bu toplumun da diğer büyük toplumlar gibi bu alanda masada yerini alması yönündeki inancını hayata geçirme doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.