Nobuyoshi Tamura Shihan

tsensei

“Budo’nun en önde gelen düşmanları kızgınlık, tereddüt, korku, şüphe, küçümseme ve övünmedir. Aksine ruh yüceliği ve cesaret güçlendirilmelidir. Kazanılması gereken yegâne zaferin kendinize karşı olduğunu aklımızdan çıkmamalı.”


1933 yılında Osaka’da dünyaya gelen Nobuyoshi TAMURA Shihan çok erken yaşta savaş sanatları çalışmaya başladı. En sadık ve yakın öğrencilerinden Nebi Vural’ın ifadesiyle “kılıç ustalarının hocası” olan babasının bu çalışmalardaki katkısının büyük olduğu düşünülmektedir. Aikido’yu derleyip çalışmaya ve öğretmeye başlayan O’ Sensei (Büyük Usta) Morihei Ueshiba’nın en yakın takipçilerinden oldu. Hatta hayatını birleştirdiği Rumiko Tamura ile de burada karşılaşmıştır.

Yüksek bir eğitim ve kültüre sahip eşiyle birlikte Avrupa’ya ayak bastığı 1964 yılından itibaren kendisini bütünüyle Aikido’nun Avrupa’daki gelişimine adamış ve merkez olarak savaş sanatları çalışma konusunda başı çeken ülke olan Fransa’yı tercih etmiştir. Kendi Büyük Ustasından öğrendiği klasik üslubu kibar ve teknik kişiliğiyle yorumlayarak tamamen kendine özgü bir yol geliştirmiş, bu konuda da bulunduğu her yerde derin bir saygı uyandırmıştır.

Yine en yakın çıraklarından Nebi Vural’ın kendi ifadesiyle “elinden kitap düştüğü görülmemiştir.” Gerek yazılarında, gerekse pek az konuştuğu minder çalışmalarında arada sırada paylaştığı düşüncelerinde bu pırıltıyı görmek mümkündür. İnsanın herhangi bir alanda ne kadar ileri giderse gitsin, her gün sanki yeni baştan başlıyormuş gibi boş bir zihinle ve taze bir duygu durumuyla çalışması gerektiğine olan inancını her an yaşamıştır.

Türkiye’yi iki kez ziyaret ederek Ankara’da seminerler vermiş, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi burada da hangi okuldan, hangi ustadan gelirse gelsin, içtenlikle Aikido çalışan herkesin derin ilgisini ve saygısını görmüştür.